הסבר על מערכות תוכן קליקול שלב א הסבר שיגור הודעות
הקמת שלוחת מבחן דוחות מערכת
הודעה לתפריט בלתי עקיף הסבר הודעות תלמידים
הסבר חדר ועידה הסבר מספרים זמניים
ניהול שלוחות ניהול מהיר שלוחה בודדת
מצגת אופציות קליקול תא קולי קליקול
עריכת תפריט ראשי שלוחת מאזינים למאזינים
שידור חי קליקול עריכת קובץ שמע
שלוחת רישום נתונים רישום נתונים והשדות שלו
מתזמן המשימות רישום נתונים כניסה למערכת