בס"ד
תקנון פורום קליקול – קרויז תקשורת בע"מ

כללי השימוש בפורום:
1. המידע בפורום הינו פתוח לקריאה לכל המשתמשים/הגולשים בפורום זה
2. הנושאים במערכת הפורום רלוונטיים אך ורק למערכות של קליקול.
3. הינך מאשר ולוקח אחריות על פרסום/נכתבים. הנהלת קליקול – קרויז תקשורת בע"מ אינה אחראית לתכנים הנכתבים ו/או לחומרים המצורפים אליהם.
4. אין לפרסם בפורום תכנים פרסומי ו/או מסחרי.
5. הינך מתחייב לא לכתוב בפורום תכנים מאיימים, מעליבים, מזיקים, תכנים הלא קשורים למערכות קליקול – קרויז תקשורת בע"מ.
6. הנהלת קליקול – קרויז תקשורת בע"מ תהיה רשאית למחוק כל נושא ו/או תגובה שתהווה עבירה על תקנון זה.
7. הינך מסכים לכך כי הנהלת קליקול – קרויז תקשורת בע"מ רשאית לעשות בתוכן שבפורום, כל שימוש שהוא.
8. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו כאן באתר.
9. אם לא תעמוד בתנאי השימוש, הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע ממך את השימוש באתר.
10. אין להזין/לצרף תוכן שהינו מוגן מפני זכויות יוצרים, ללא רשות מפורשת מבעל הזכויות.