הסרטונים שלנו

לערוץ היוטיוב שלנו

הדרכה ראשונית

שלוחות נוספות

קבצים זמניים

חדר ועידה למידה מרחוק

הסבר הודעות מאזינים

שיגור הודעות קוליות

תא קולי למייל

דוחות מערכת

עריכת תפריט ראשי

תפריט בלתי עקיף

עריכת קובץ שמע

הסרת מספרים מרשימת תפוצה

מאזינים לקו לפי רשימה לבנה

שלוחה מאזינים למאזינים

הקמת שלוחת מבחן

הקמת שלוחה רישום נתונים למבחן אמריקאי

ניהול שלוחה רישום נתונים כללי

הקמת שלוחת רישום לכניסה למערכת

מתזמן המשימות